Uitsluitingscriteria

Multihulp biedt in principe ondersteuning aan iedereen die begeleiding wenst te ontvangen, maar kiest er bewust voor om geen ondersteuning aan te bieden aan cliënten: 

  • met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de
    aanwezige reguliere begeleiding.
  • die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
  • die agressief gedrag vertonen tegen de medewerkers van Multihulp;
  • die andere cliënten of medewerkers seksueel intimideren;
  • die andere cliënten of medewerkers intimiderend gedrag vertonen

Wanneer één van bovenstaande uitsluitingscriteria van toepassing is zullen wij samen met de cliënt naar een andere organisatie gaan zoeken waar de cliënt wel de gewenste begeleiding kan krijgen.