Intensieve gezinsbegeleiding

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Als u als ouder daarbij problemen tegenkomt is het goed om steun te vragen. Multihulp biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan waarbij bevordering van de ontwikkeling van het kind centraal staat. Zo kan gedacht worden aan de volgende vormen van ondersteuning:

– informatie en voorlichting geven over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen;
– ouders praktische en instrumentele steun bieden bij opvoeding;
– licht pedagogische hulp en adviezen bij opvoedingsvaardigheden bieden;
– sociaal-emotionele steun aan ouders en kinderen bieden;
– een pedagogisch en fysiek stimulerende omgeving voor kinderen en ouders bevorderen;
– het sociale netwerk van ouders en kinderen versterken;
– opvoedproblemen vroegtijdig signaleren en actie ondernemen.

 

Opvoedondersteuning kan afzonderlijk aangeboden worden, maar ook samen met individuele begeleiding.

Bij een intakegesprek wordt uw hulp- en begeleidingsbehoefte in kaart gebracht om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tevens kunnen wij u helpen bij het aanvragen van vergoeding voor de kosten van opvoedondersteuning. Deze kosten worden grotendeels door de gemeente vergoed. U betaalt een eigen bijdrage. Deze bijdrage hangt af van uw leeftijd, inkomen en vermogen. Het CAK berekent de hoogte van uw bijdrage en int deze.