Omgangsbegeleiding

Multihulp biedt omgangsbegeleiding aan ouders die er samen niet uitkomen. Kinderen hebben het recht op omgang met hun beide ouders. Hun belang staat hierbij altijd centraal. Wij zijn gespecialiseerd in omgangsbegeleiding aan ouders met een niet-Westerse achtergrond, waarin kennis, houding en vaardigheden van belang zijn. 

 

Omgangsbegeleiding

Analysefase

We beginnen altijd met een persoonlijke kennismaking, de zogeheten analysefase, die bestaat uit twee individuele gesprekken. Tijdens deze fase staan we individueel met de ouder stil bij ieders verhaal. We streven ernaar om daarna de hulp voort te zetten met een gezamenlijk gesprek, om afspraken te maken over de begeleide contacten, de dagen, tijden en de wijze waarop ouders de begeleide contacten vorm zouden willen geven.

 

Begeleid contact

De inzet van begeleid contact kent doorgaans een gefaseerde opbouw, omdat we het belangrijk vinden het contact zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. De contacten starten in een neutrale ontmoetingsruimte op een locatie van Multihulp en kan uitgebreid worden naar een locatie die ouders samen overeenkomen, zoals bijv. een speeltuin of kinderboerderij. In de laatste fase kunnen indien mogelijk de contacten in de thuissituatie van ouders plaatsvinden. De contacten zijn begeleid en, afhankelijk van de gemaakte afspraken, wordt de begeleiding afgebouwd. Parallel aan de begeleide contacten vinden er bemiddelingsgesprekken plaats.

 

Ouderschapsbemiddeling

Soms heb je als gescheiden ouders iemand nodig die je helpt bij het maken van afspraken over de kinderen. Bij ouderschapsbemiddeling kijken ouders, onder begeleiding, gezamenlijk naar de beste manier om het kind op te voeden in de nieuwe situatie. Wat is de gewenste situatie, welke problemen kom je daarbij tegen en hoe stel je je op naar de andere ouder en het kind? Hierover maak je samen afspraken waarbij het kind centraal staat. Multihulp vindt het belangrijk om met het kind in gesprek te gaan, zodat we ook zijn/haar stem en wensen horen.