Privacy

Privacy

Multihulp is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.
 
Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Multihulp verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons zorg ontvangt of werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.
 
Inzage van gegevens
U kunt uw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. U kunt HIER klikken voor voorbeeldbrieven.
 
Overige vragen
Voor overige vragen kunt u het uitgebreide privacyreglement raadplegen. Dit reglement kunt u HIER downloaden. Voor overige vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met:
 
Contactgegevens
 
Multihulp
Telefoon: 026-8402131
Email-adres: info@multi-hulp.nl

 

The first topic is most likely one of the most popular, but what’s Search Engine Optimization? People today think of this as just SEO providers, however, write my essay for me cheap the truth is, there are many other providers that search engines use to rank websites that assist it in its quest to serve people with the best search results.