Individuele begeleiding

Multihulp biedt deskundige individuele begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen en psychiatrische problemen. ‘Begeleiding’ is praktische en sociale hulp in het dagelijks leven. Een persoonlijk begeleider of coach helpt mensen om zelfstandig te (blijven) leven. Begeleiding hangt nauw samen met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf zoals:

– Plannen en structureren van de dag;
– boodschappen doen;
– huishoudelijke apparaten bedienen;
– communiceren met anderen;
– gedragsproblemen verminderen;
– sociale contacten opbouwen en onderhouden;
– inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten;
– post doornemen, formulieren invullen, rekeningen betalen;
– voorbereiden op gesprekken met de gemeente, school, arts, werkgever, woningbouwcorporatie, etc.
– uitvoeren van de aanwijzingen van de behandelende arts;
– persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak, bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking heeft. (In andere situaties valt hulp bij de persoonlijke verzorging onder wijkverpleging.)

 

Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en het is afhankelijk van de persoonlijke situatie zoals leeftijd, geslacht, gezondheid, culturele achtergrond, gezin en de sociale omgeving van de cliënt of het onder de functie begeleiding valt.

Bij een intakegesprek wordt uw hulp- en begeleidingsbehoefte in kaart gebracht om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tevens kunnen wij u helpen bij het aanvragen van vergoeding voor de kosten van individuele begeleiding. Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage hangt af van uw leeftijd, inkomen en vermogen. Het CAK berekent de hoogte van uw bijdrage en int deze.