Doel

Doel

Het doel is om welbevinden en de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen te vergroten, zodat zij beter in staat zijn om op hun eigen wijze deel te nemen aan de maatschappij.