Klachtenprocedure

Ons streven

Multihulp streeft naar tevreden cliënten. Alle medewerkers spannen zich dagelijks in voor een goede dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u minder tevreden over ons bent. U kunt uw ontevredenheid op verschillende manieren bij ons kenbaar maken. Door het bij ons kenbaar te maken, krijgen wij de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.

Medewerker/directie

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van een medewerker, kunt u dit direct met de betreffende medewerker zelf bespreken. Als u dit liever niet doet, of komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht bespreken met de directie. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de directie van Multihulp (info@multi-hulp.nl). In dit geval wordt er binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. De directie zal met u in gesprek gaan over uw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen. Zij biedt een luisterend oor, behandelt uw klachten serieus en vertrouwelijk en doet er alles aan om uw klacht naar uw tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris

Is uw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan zes weken, dan kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Multihulp. De klachtenfunctionaris zal u van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.
Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om rechtstreeks uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. Multihulp is aangesloten bij het Klachtenloket Zorg van De Geschillencommissie Zorg.

U kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Multihulp via Klachtenloket Zorg (E: info@klachtenloket-zorg.nl) of vul op de website van De Geschillencommissie Zorg het klachtenformulier in.

Klachtenjaarverslag 2022 Multihulp

In het klachtenjaarverslag is beschreven:
– Hoeveel klachten zijn ingediend.
– Welke klachten zijn ingediend (beschrijving van de klacht, incl. het thema van de klacht).
– De afhandelingstermijn (per klacht).
– De wijze waarop de klachten zijn afgehandeld (per klacht).
– De wijze van communicatie en opvolging van de klachten (per klacht).
– Welke verbetermaatregelen naar aanleiding van de klachten zijn genomen (per klacht).

Klachten
In 2022 zijn er geen klachten bij Multihulp gemeld, die door de externe klachtenfunctionaris van Multihulp zijn behandeld. Hierom zijn er geen actiepunten uitgezet, zoals hierboven omschreven.