Klachtenprocedure

Ons streven

Multihulp streeft naar tevreden cliënten. Alle medewerkers spannen zich dagelijks in voor een goede dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u minder tevreden over ons bent. U kunt uw ontevredenheid op verschillende manieren bij ons kenbaar maken. Door het bij ons kenbaar te maken, krijgen wij de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.

Klachtenbus

U kunt uw klachten, opmerkingen en tips ook deponeren in de klachtenbus bij ons kantoor. Dit kunt u ook doen zonder uw naam op de brief te vermelden. Wij zullen deze binnen 5 werkdagen in behandeling nemen en, indien mogelijk, tot uitvoering brengen.

Geschilleninstantie

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem ten slotte ook niet op? Dan kunt u ervoor kiezen om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.

Meer informatie rondom ons klachtenreglement kunt u vinden op https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Download hier het reglement van de klachtencommissie van Multihulp.

Medewerker/directie

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van een medewerker, kunt u dit direct met de betreffende medewerker zelf bespreken. Als u dit liever niet doet, of komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht bespreken met de directie. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de directie van Multihulp (info@multi-hulp.nl). In dit geval wordt er binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. De directie zal met u in gesprek gaan over uw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen. Zij biedt een luisterend oor, behandelt uw klachten serieus en vertrouwelijk en doet er alles aan om uw klacht naar uw tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris

Is uw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan zes weken, dan kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Multihulp. De klachtenfunctionaris zal u van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.
Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om rechtstreeks uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. Multihulp is aangesloten bij het Klachtenloket Zorg van De Geschillencommissie Zorg.

U kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Multihulp via Klachtenloket Zorg (E: info@klachtenloket-zorg.nl) of vul op de website van De Geschillencommissie Zorg het klachtenformulier in.

Overzicht klachten

Klik hier voor de Analyse Klachten 2021.