Over Multihulp

Multihulp is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan cliënten met een niet-westerse migratieachtergrond.

Visie

Multihulp stelt zich ten doel om meer kansen te creëren en te bieden aan kwetsbare mensen om hun levenskwaliteit te vergroten en hun participatie in de samenleving te bevorderen. 

Missie

Het doel is om welbevinden en de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen te vergroten, zodat zij beter in staat zijn om op hun eigen wijze deel te nemen aan de maatschappij. 

Doel

Het doel is om welbevinden en de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen te vergroten, zodat zij beter in staat zijn om op hun eigen wijze deel te nemen aan de maatschappij.