Multiculturele dagbesteding

Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort structurering van de dag dan werk of school waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot en (crisis)opname kan worden voorkomen. Multihulp biedt groepsbegeleiding aan in de vorm van dagbesteding waarbij verschillende creatieve, ontspannende en sportieve activiteiten worden aangeboden. Bij het bieden van deze activiteiten wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van de individuele deelnemers die variëren per leeftijd, geslacht en culturele achtergrond van de deelnemers. Door middel van de dagbesteding worden de deelnemers uit hun sociaal isolement gehaald en leren zij nieuwe communicatieve vaardigheden aan. Doordat zij de nodige aandacht en waardering van anderen krijgen, wordt hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid vergroot. De dagbesteding zal tevens bijdragen aan verlichting van de zorgtaken van de mantelzorgers.

De groepsbegeleiding is bedoeld voor mensen met matige tot zware beperkingen. Er moet sprake zijn van een duidelijke verzorgingsbehoefte en/of begeleidingsbehoefte. De dagbesteding wordt ook aangeboden als aanvulling op de therapeutische behandeling van de cliënt of ter overbrugging van een periode tot langdurige opnamen in een intramurale voorziening. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwijzingen van de behandelende arts. Tevens kan de dagbesteding aangevuld worden met lichte hulp bij persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak, bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking heeft.

Bij een intakegesprek wordt uw hulp- en begeleidingsbehoefte in kaart gebracht om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tevens kunnen wij u helpen bij het aanvragen van vergoeding voor de kosten van groepsbegeleiding. Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage hangt af van uw leeftijd, inkomen en vermogen. Het CAK berekent de hoogte van uw bijdrage en int deze.