Klachtenjaarverslag 2021 Multihulp

Deze analyse heeft als doel om te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de klachten van 2021.

Formele klachten
In 2021 zijn er geen klachten bij Multihulp gemeld, die door de externe klachtenfunctionaris van Multihulp zijn behandeld.

Informele klachten
In 2021 is er één schriftelijke klacht ingediend door de tandartsenpraktijk van een client over een medewerker.
Hieronder de beschrijving van de klacht en de wijze waarop deze klacht is afgehandeld, gecommuniceerd, opgevolgd en welke verbetermaatregel naar aanleiding van de klacht is genomen.

Omschrijving melding: Klacht over de communicatie/bejegening van een begeleider van Multihulp met de assistent van de tandarts van een cliënt.

Oorzaak: De tandarts heeft geen contract met de zorgverzekering van de cliënt waardoor de cliënt de kosten in eerste instantie zelf moest betalen, waarvoor de cliënt geen financiële middelen heeft.

Verbetermaatregel: Client was ontevreden over de tandarts en heeft besloten om op zoek te gaan naar een andere tandarts die wel gecontracteerd is met zijn zorgverzekeraar. Hier is contact over geweest tussen Multihulp en de tandarts; zodra de client een nieuwe tandarts heeft gevonden die wel contract heeft wordt dit doorgegeven aan de voormalige tandarts.
In het vervolg zal de ambulant begeleider extra moeten opletten of de tandarts van een client wel of niet gecontracteerd is met de zorgverzekeraar van de cliënt. Dit wordt tijdens werkoverleg met alle ambulant begeleiders besproken.

Nazorg: Er is samen met de cliënt naar een passende tandartspraktijk gezocht en gevonden.

Vastgestelde corrigerende maatregel: Directie heeft contact opgenomen met de tandartspraktijk en de cliënt.

Verwacht effect na corrigerende maatregel: Cliënt heeft een nieuwe tandartspraktijk die wel een contract heeft met zijn zorgverzekering.

Evaluatie maatregel: heeft plaatsgevonden op 20-10-2021

Afhandelingstermijn: klacht is binnen een termijn van vier weken behandeld.

Afhandeling
De klacht is volgens de klachtenprocedure afgehandeld.

 

ArabicDutchEnglishFrenchGermanTurkish